Potápěčská škola

POTÁPĚČSKÁ ŠKOLA

*Kurzy v tomto roce začínají v květnu – přihlášky zasílejte do konce dubna!!!*

Vážení návštěvníci a zájemci o kurz!

Představujeme vám novou potápěčskou školu fungující pod Klubem sportovních potápěčů Neptun České Budějovice, jež vede Stanislav Říha (I* UDI NR – CZ 15873). Je potápěčem a instruktorem s mnohaletými zkušenostmi právě v potápění s dětmi, nad jejichž výcvikem dohlíží v rámci každoročních letních soustředění, samostatných výjezdů i výcviků v krytém bazénu. S dětmi neriskuje, nepřeceňuje jejich schopnosti a na své svěřence vždy bedlivě dohlíží, což je pro potápění s dětmi to nejdůležitější.

Kurzy jsou zaměřené zejména na dětské uchazeče (8 – 14 let), přičemž poslední z nabízených kurzů, Open Water Diver, je věkově neomezen - co se týče horní hranice - tudíž je možné ho absolvovat v jakémkoli věku. Všechny důležité a praktické informace k jednotlivým stupňům výcviku naleznete níže. Pro doplnění ještě uvádíme, že potápěčský deník a učebnici je možné zakoupit odděleně nezávisle na absolvování kurzu.


Kurzy vede a certifikuje:
Stanislav Říha I* NR CZ – 15873
Lidická 22, 37001 České Budějovice
Tel: 720 524 173 po 17:00 hod., E-mail: stanislav.riha@seznam.cz

Junior Diver *

Seznámení s potápěním pro naše nejmladší. Pod odborným vedením se naučí používat “ABC” - masku, vylití šnorchlu, správné plavání s ploutvemi.
Vstup do kurzu od 8 let (dle posouzení instruktora).
Cena kurzu: dle výběru z přiloženého ceníku.

Junior Diver **

Získání jistoty při použití základní výstroje. Zdokonalování plaveckých dovedností (s ploutvemi). Seznámení s potápěčským přístrojem a později i potápění s ním.
Vstup do kurzu od 10 let (dle posouzení instruktora).
Cena kurzu: dle výběru z přiloženého ceníku.

Junior Diver ***

Opravdový vstup do potápění s přístrojem v bazénu nebo mělké vodě. Po odborně vedeném výcviku vstoupíš do jiného světa s kamarády nebo rodiči (dohled instruktora).
Vstup do kurzu od 12 let (dle posouzení instruktora).
Cena kurzu: 4.500,- Kč (pro členy klubu sleva 1.000,- Kč)

Open Water Diver *

Předpoklady: Zdravotní stav - “Schopen potápění s přístrojem. V kurzu se naučíš ovládat techniku i tělo pod vodou. Mezinárodní průkaz Ti otevře cestu do celého světa.
Oprávnění pro potápění se vzduchem do 18 m.
Vstup do kurzu od 14 let (dle posouzení instruktora).
* Cena kurzu: 5.500,- Kč (pro členy klubu sleva 1.000,- Kč)

*Cena kurzu zahrnuje:

Výukové materiály, potápěčský průkaz, teoretické přednášky 10 - 12 hod. (výcvikové a bezpečnostní směrnice, potápěčská technika, fyzika, zdravověda) Praktická cvičení: bazén 5 modulů a 4 ponory – praktická cvičení ve volné vodě.

Cena kurzu nezahrnuje:

Dopravu na cvičení ve volné vodě.
Případné poplatky na lokalitě (vstup atd.)

CENÍK dalších pomůcek a potřeb

Číslo zboží Název zboží (specifikace) Cena v KČ
včetně DPH
3000 Potápěčský průkaz „DIVER’S PASSPORT“ 350,-
3001 Plastové desky na potápěčský průkaz, deník a karty / licence 200,-
3020 Potápěčský deník „DIVER’S LOGBOOK“ (na 160 ponorů) 200,-
3015 ID karta 500,-
3030 Učebnice OWD ( je v ceně kurzu ). 110,-
3110 Diplom UDI neutrální 90,-
3660 Samolepka UDI 14 x 14 cm 20,-

Oprávnění instruktorů UDI:

Instruktoři UDI – každý instruktor v takzvaném aktivním stavu může vystupovat jako samostatná firma oprávněná provádět kvalifikační a specializační kurzy (s vlastním živnostenským oprávněním) - nebo může provádět výcvikovou činnost pod hlavičkou jiné firmy případně klubu na základě smlouvy či dohody.
Assistant Instructor - může vést a přezkušovat znalosti v kurzech potápění od stupně "Junior Diver*" po stupeň "Open Water Diver" pod vedením instruktora s kvalifikací I** a vyšší s tím, že tento provádí certifikaci

I* National Instructor - může vést a certifikovat kurzy potápění od stupně "Junior Diver*" po stupeň "Open Water Diver" včetně, vést a podepisovat (certifikovat) specializační kurz "Orientace a vedení skupiny"

I** International Instructor - je oprávněn vést a certifikovat kurzy od stupně "Junior Diver*" po stupeň "Assist. Instructor " včetně, vést a podepisovat specializační kurzy pro které je držitelem oprávnění

I*** Staff Instructor - je oprávněn a vést a certifikovat výše uvedené stupně a vést – podílet se na vedení instruktorských kurzů po stupeň I**

I**** Honorary Master Instructor - má všechny výše uvedené pravomoci a navíc organizuje kurzy a další vzdělávání instruktorů


Práva a povinnosti účastníka výcviku (cvičence)

Účastník výcviku (cvičenec) má tato práva:

Vyžádat si nové vysvětlení v případě, že neporozuměl výkladu instruktora.
Odmítnout plnění úkolu, který neodpovídá jeho současným vědomostem a dovednostem, zdravotnímu stavu nebo fyzické námaze.
Vyžádat si výměnu výstroje, na které zjistil funkční závady.

Účastník výcviku (cvičenec) má tyto povinnosti:

Pozorně sledovat výklad instruktora a při výcviku provádět vždy jen takové úkony, které mu instruktor uloží.
Před vstupem do vody se důkladně přesvědčit, zda jeho potápěčská výstroj je úplná a funkční.
Na pokyn instruktora zopakovat zadání úkolu a nechat si zkontrolovat výstroj i správnost jejího ustrojení.
Ohlásit ihned instruktorovi:
Jakékoli zdravotní potíže, nebo problémy s fyzickou či psychickou kondicí.
Své zjištění, že při výcviku došlo či může dojít k porušení bezpečnostních směrnic.

Práva a povinnosti instruktora

Instruktor provádějící výcvik má tato práva:

Vykázat z prostoru určeného pro výcvik osoby, které svým jednáním narušují průběh
výcviku nebo ohrožují účastníky výcviku.
Organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení s přihlédnutím
k daným materiálním a technickým možnostem i k fyzickým a psychickým možnostem účastníků výcviku.

Instruktor provádějící výcvik má tyto povinnosti:


Přijímat do výcviku pouze uchazeče, kteří splňují podmínky předepsané pro účast ve výcviku.
Při zahájení výcviku seznámit účastníky:
S bezpečnostními směrnicemi.
S právy a povinnostmi instruktora.
S právy a povinnostmi jich samotných.

Během výcviku:
Dodržovat bezpečnostní a výcvikové směrnice.
Organizovat sled výuky a praktických lekcí za dodržování základních pedagogických zásad.
Řádně vysvětlit i prakticky předvést nově nacvičovaný úkol a upozornit cvičence na možná nebezpečí.
Před každou praktickou lekcí zkontrolovat cvičencům výstroj a k plnění zadaných úkolů.
Nepřipustit cvičence, jehož výstroj není úplná, vhodná a dostatečně funkční.
Nepřipustit k plnění úkolu cvičence, jehož současné vědomosti či schopnosti ke splnění takového úkolu nestačí.
Odmítnout potvrdit splnění takových úkonů a zkoušek, které cvičenec nezvládl, nedokončil nebo vůbec nevykonal.

Přerušit výcvik, zjistí-li:
Že by jeho pokračování vedlo k porušení bezpečnostních směrnic nebo výcvikových směrnic.
Že fyzická nebo psychická kondice cvičence nestačí ke zvládnutí cvičeného úkolu.
V případě zdravotního postižení cvičence zajistit přivolání lékaře a do jeho příchodu pečovat o postiženého podle zásad první pomoci.
V případě nehody sepsat hlášení a zajistit jeho doručení příslušnému zemskému svazu.

Ke stažení

Přehled kurzů
Přihláška na kurz Junior Diver 1 hvězda
Přihláška na kurz Junior Diver 2 hvězdy
Přihláška na kurz Junior Diver 3 hvězdy
Přihláška na kurz OWD
  © 2005-2015 KSP Neptun by Dj.Br@in